Jemnomechanika

Lukáš zámečnictví

Firma se zabývá výrobou jemných mechanických součástek, především ozubených kol.

V roce 1990 ji založil pan Jindřich Lukáš, jako osoba samostatně výdělečně činná. Po celou dobu existence firmy je jejím jediným zaměstnancem. Tím jsou dány i možnosti firmy co se týče objemu výroby a její zaměření na kusovou výrobu až malé série. Velkou část výrobků tvoří prototypy jemnomechanických dílů.

Výrobní možnosti jsou dány především strojovým vybavením, které je v současné době toto:

  • soustruh jemnomechanický SU16
  • soustruh SU32
  • fréza univerzální - otočný stůl
  • univerzální odvalovací fréza (na ozubená kola) Lambert 75 (Švýcarsko)
  • běžné zámečnické vybavení (tabulové nůžky na plech, ohýbačka, bodová svářečka, svářečka CO2, vrtačky)

Ukázkou produkce může být například dlouhodobá zakázka na výrobu kvalitních ozubených kol do známé stavebnice Merkur. Tato kola jsou nabízena zde.

Jemnomechanika - created by K15 2008-2010; last updated: 17.6.2012; generated: 25.4.2024 10:19:50